Businessmen at a meeting to discuss a working project in the office. Communication network

Corporate Governance: Versterk Uw Bedrijfsstructuur met BYOND LEGAL

Corporate governance, het systeem waarmee bedrijven worden geleid en gecontroleerd, speelt een cruciale rol in het succes en de duurzaamheid van elke onderneming. Het gaat niet alleen om het naleven van wet- en regelgeving, maar ook om het bevorderen van transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid binnen uw organisatie. BYOND LEGAL biedt gespecialiseerde diensten aan om uw onderneming te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve governance-structuren.

Onze Diensten Omvatten:

  • Opzetten van Bestuursstructuren: Wij adviseren over het opzetten van effectieve bestuursstructuren die zorgen voor een evenwichtige verdeling van macht en verantwoordelijkheden tussen eigenaren, bestuurders en andere stakeholders.
  • Corporate Housekeeping: het geheel van administratieve en organisatorische taken die nodig zijn om de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen door een onderneming te waarborgen. Dit omvat onder andere het bijhouden van bedrijfsdocumentatie, zoals statuten en aandeelhoudersregisters, het organiseren van bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen, en het indienen van verplichte rapportages bij toezichthoudende instanties. 
  • Compliance en Risicomanagement: BYOND LEGAL helpt uw bedrijf bij het identificeren en managen van juridische risico’s en zorgt ervoor dat u voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Zo blijft uw onderneming in ‘good standing’
  • Advies over corporate documents: Wij stellen onder meer, bestuursreglementen, rvc-reglementen en aandeelhoudersovereenkomsten op die de rechten en verplichtingen van partijen duidelijk vastleggen. Dit draagt bij aan de transparantie en kan toekomstige geschillen voorkomen.
  • Beleid en Procedures: Ontwikkeling van interne beleidslijnen en procedures om ethisch gedrag, transparantie en verantwoording binnen uw organisatie te bevorderen.
  • Training en Bewustwording: BYOND LEGAL biedt trainingen en workshops aan om bestuurders en medewerkers bewust te maken van het belang van goede governance en hun rol daarin.
kirsten3

Waarom Kiezen Voor BYOND LEGAL?

Bij BYOND LEGAL begrijpen we good governance de ruggengraat vormt van een gezonde en toekomstbestendige organisatie. BYOND LEGAL combineert diepgaande kennis van het ondernemingsrecht met een praktische benadering, om u te begeleiden bij het opbouwen van een solide governance-structuur. We werken nauw met u samen om oplossingen op maat te bieden die zijn afgestemd op de unieke behoeften en doelstellingen van uw bedrijf.

Conclusie

Effectieve corporate governance is essentieel voor het waarborgen van de integriteit en het succes van uw onderneming op de lange termijn. BYOND LEGAL is uw partner in het navigeren door het complexe landschap van corporate governance, van het opstellen van bestuursstructuren/reglementen en tot compliance en risicomanagement. Neem contact op met BYOND LEGAL voor deskundige begeleiding en ondersteuning bij het versterken van uw bedrijfsstructuur.

Kirsten Klinkers

LET. US. TAKE. YOUR. BUSINESS. BYOND

Wij gaan voor succes

Bij BYOND LEGAL zetten we net een stapje extra. We zijn jouw strategische partner in ondernemerschap. We bouwen nauwe relaties op en werken proactief samen om niet alleen juridische kwesties aan te pakken, maar ook om jouw bedrijf volledig te begrijpen en te ondersteunen bij het behalen van jouw bredere zakelijke langetermijn doelen. BYOND LEGAL staat klaar om jou te helpen groeien en te floreren in een complexe zakelijke wereld.