Businessmen at a meeting to discuss a working project in the office. Communication network

Hoe beëindig ik een overeenkomst met een zakelijke relatie of leverancier?

In de praktijk komt het regelmatig voor. Een ondernemer heeft een overeenkomst gesloten waar hij ‘gisteren’ nog vanaf zou willen. Hoe werkt dat dan in de praktijk? 

Zomaar een aangetekende brief sturen en de overeenkomst opzeggen kan in sommige gevallen tot problemen leiden.  

Opzegging is niet wettelijk geregeld. Het moet tussen partijen worden overeengekomen. In zakelijke overeenkomsten wordt opzegging meestal niet expliciet genoemd. Een ondoordachte opzegging leidt dus vaak tot geschillen waarbij de ondernemer risico loopt op toekomstige facturen en/of schadevergoeding. 

Hoe te handelen?

  • controleer de overeenkomst en algemene voorwaarden: wat hebben partijen afgesproken over het beëindigen van overeenkomsten en op welke gronden?
  • als opzegging niet mogelijk is: misschien kan de overeenkomst op een ander manier eindigen. Bijvoorbeeld door ontbinding. Ook daarvoor gelden strike juridische vereisten. 
  • is er een ingebrekestelling nodig?: wanneer de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet naar behoren nakomt dan moet je dat laten weten en een termijn stellen voor verbetering. Dit wordt de ingebrekestelling genoemd. Als de termijn verstrijkt is de wederpartij in verzuim en kan de overeenkomst worden ontbonden. In sommige gevallen treedt verzuim in zonder ingebrekestelling. Dit is een juridisch weerbarstig onderwerp waar je advocaat bij kan helpen. Ook kun je je voordeel hieruit halen.
  • laat je adviseren: als er een onregelmatige opzegging of ontbinding plaatsvindt dan kun je dat niet herstellen en wordt je direct verantwoordelijk voor de schade. Daarom het advies om in geval van twijfel altijd even bij de advocaat te rade gaan bij de te nemen stappen. zodat onnodige frustraties en het verspelen van rechten kunnen worden voorkomen.
kirsten3

Hoe Kan BYOND LEGAL Helpen?

BYOND LEGAL biedt uitgebreide ondersteuning bij contractuele onderwerpen, zoals opzegging, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding.

  1. Analyse van uw overeenkomsten, algemene voorwaarden en overige afspraken: Wij beginnen met een analyse van uw contracten.
  2. Advisering: wij zorgen ervoor dat u advies krijgt over uw rechtspositie met een plan van aanpak gericht op uw wensen en met inachtneming van uw kansen en risico’s. 
  3. Duidelijke Communicatie: we ondersteunen u in de communicatie met de wederpartij of nemen de woordvoering over. 

Conclusie

Laat u goed adviseren over de stappen die u neemt bij beëindiging van overeenkomsten. Maakt u juist zelf contracten, denk dan ook goed na over de mogelijkheden van beëindiging. Mocht u vragen hebben, neem dan contract op met BYOND LEGAL en zet de eerste stap naar juridische zekerheid en succes in uw zakelijke transacties.

Kirsten Klinkers

LET. US. TAKE. YOUR. BUSINESS. BYOND

Wij gaan voor succes

Bij BYOND LEGAL onderscheiden we ons door verder te gaan dan alleen het bieden van juridische bijstand wanneer onze klanten erom vragen. Wij fungeren als sparringpartner van de ondernemer in de ruimste zin van het woord. We streven ernaar een nauwe relatie op te bouwen en proactief met u samen te werken om niet alleen uw juridische vraagstukken aan te pakken, maar ook om uw bedrijf te begrijpen en te ondersteunen bij het behalen van uw bredere zakelijke doelen. Bij Byond Legal zijn we er om u te helpen groeien en te gedijen in een complexe zakelijke omgeving.