BYOND Legal heeft een advies- en procespraktijk gericht op ondernemers. Het kantoor is gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en commerciële contractenrecht. Wij bieden u ondersteuning als juridisch en strategisch partner waarbij alleen uw belang centraal staat. Wij leren u daarom graag kennen. Wat drijft u en wat is voor u belangrijk, nu en ook op de langere termijn. U kunt daarbij rekenen op persoonlijke aandacht en oprechte interesse. BYOND Legal investeert in langdurige relaties met haar cliënten.

OVER DE ADVOCAAT

Kirsten Klinkers

Kirsten is advocaat sinds 2011 in het ondernemingsrecht en handelsrecht. Zij studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarna de postdoctorale Grotius Academie opleiding ‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht’ en de NVTZ Academie leergang ‘De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn’ succesvol afgerond.

Door haar (inter)nationale ervaring als inhouse corporate counsel, advocaat en toezichthouder beschikt zij over een unieke combinatie van kennis, vaardigheden en feeling met boardroom dynamics. Daarnaast heeft Kirsten een betrouwbaar netwerk van adviseurs die haar expertise optimaal aanvullen. Hierdoor kan zij haar cliënten optimaal bijstaan.

Kirsten is lid van de vereniging Corporate Litigation en de Ondernemersvereniging HW. Daarnaast is zij actief maatschappelijk betrokken met diverse nevenfuncties. Zij is lid van de raad van toezicht van Cavent, een zorginstelling voor personen met een verstandelijke beperking. Verder is zij onbezoldigd lid als secretaris van het bestuur van StartSmart, de raad van advies van de Hoeksche Waardse Uitdaging en de Medezeggenschapsraad van Basisschool de Hoeksteen.

Rechtsgebiedenregister

mr. K.H.G. (Kirsten) Klinkers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.