Businessmen at a meeting to discuss a working project in the office. Communication network

Juridisch Advies bij Ondernemingsoprichting - Laat ons Uw Bedrijf Succesvol Starten

Post-closing geschillen ontstaan vaak na de afronding van zakelijke transacties, met name na de overname van bedrijven. Deze geschillen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van de overeenkomst die pas aan het licht komen na de officiële sluiting van de deal. Het is essentieel om deze kwesties te begrijpen, niet alleen voor juristen en financiële experts, maar ook voor ondernemers en bedrijfsleiders die betrokken zijn bij fusies en overnames.

Belangrijkste Oorzaken van Post-Closing Geschillen

  1. Onvoorziene Verplichtingen: Dit kan verwijzen naar onverwachte schulden, juridische geschillen of andere financiële lasten die niet bekend waren of niet volledig werden begrepen ten tijde van de overname.
  2. Naleving van de Verkoopovereenkomst: Geschillen kunnen ontstaan als partijen het niet eens zijn over de interpretatie van de overeenkomst of als er beweringen zijn dat bepaalde voorwaarden niet zijn nagekomen.
  3. Aanpassingen van de Koopprijs: Aanpassingen na sluiting zijn vaak nodig op basis van de werkelijke financiële situatie van het overgenomen bedrijf op het moment van sluiting. Geschillen kunnen ontstaan over hoe deze aanpassingen moeten worden berekend en toegepast.
  4. Garanties en Vrijwaringen: Als de verkoper garanties heeft gegeven over de staat van het bedrijf, en deze blijken niet correct, kan de koper compensatie eisen.
  5. Ontdekking van Fraude of Verkeerde Voorstelling van Zaken: Als na de overname blijkt dat er sprake was van fraude of misleiding tijdens het onderhandelingsproces.
kirsten3

Oplossingen en Preventieve Maatregelen

Oplossingen en Preventieve Maatregelen

  1. Grondige Due Diligence: Een uitgebreide due diligence kan helpen om potentiële risico’s en onvoorziene verplichtingen voorafgaand aan de afronding van de transactie te identificeren.
  2. Duidelijke Overeenkomsten: Zorg voor heldere, gedetailleerde overeenkomsten die alle aspecten van de transactie omvatten, inclusief specifieke mechanismen voor het oplossen van toekomstige geschillen.
  3. Escrow-Afspraken: Het opzijzetten van fondsen in escrow kan helpen bij het dekken van mogelijke aanpassingen van de koopprijs of ter voldoening aan toekomstige vorderingen.
  4. Arbitrage en Mediation: Overeenkomen om geschillen door middel van arbitrage of mediation op te lossen kan kostbare en tijdrovende rechtszaken voorkomen.
  5. Nakoming van Garanties: Kopers moeten garanties en vrijwaringen nauwkeurig controleren en, indien mogelijk, verzekeringen afsluiten om zich tegen dergelijke risico’s te beschermen.

Conclusie

Post-closing geschillen kunnen complex zijn en aanzienlijke financiële en operationele gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Het is cruciaal om voorbereid te zijn en adequate voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op dergelijke geschillen te minimaliseren. Indien ze toch ontstaan, is het raadzaam om snel en efficiënt te handelen, met een focus op het vinden van een oplossing die de belangen van alle partijen dient. Byond Legal is uw juridisch adviseur om hierbij te helpen.

Kirsten Klinkers

LET. US. TAKE. YOUR. BUSINESS. BYOND

Wij gaan voor succes

Bij Byond Legal onderscheiden we ons door verder te gaan dan alleen het bieden van juridische bijstand wanneer onze klanten erom vragen. Wij fungeren als sparringpartner van de ondernemer in de ruimste zin van het woord. We streven ernaar een nauwe relatie op te bouwen en proactief met u samen te werken om niet alleen uw juridische vraagstukken aan te pakken, maar ook om uw bedrijf te begrijpen en te ondersteunen bij het behalen van uw bredere zakelijke doelen. Bij Byond Legal zijn we er om u te helpen groeien en te gedijen in een complexe zakelijke omgeving.